top of page

Locatie:

Locatie:

Opgave:

Locatie:

Opdrachtgever:

Locatie:

Samenwerking

Locatie:

Planteam:

Locatie:

Oppervlakte:

Locatie:

Ontwerpperiode

Locatie:

Status:

Locatie:

Participatie:

Locatie:

Brantjesoever – Purmerend

Tegenover het gemeentehuis van Purmerend komt een nieuwe woonbuurt. De locatie ligt tussen de Purmersteenweg en het water van De Where. De uitkomst van een intensief ontwerpproces is een stads woonmilieu aan het water, nabij het oude centrum van Purmerend. Een unieke plek. De woningbouw met 99 nieuwe woningen is divers en bestaat uit; een nieuwe stadsvilla met duurdere appartementen, twee clusters met grondgebonden stadswoningen, kleine appartement-gebouwen voor starters en een appartementencomplex. De kleine appartement-gebouwen zijn mede gekozen om de gewenste stedenbouwkundige variatie aan te kunnen brengen. De architectuur is eigentijds klassiek, aansluitend bij de sfeer van de bestaande villa ‘Houtheuvel’. Het grote appartementengebouw wordt opgedeeld in fragmenten die aansluiten bij de sfeer van de villa’s. Parkeren gebeurt binnen de bouwblokken waardoor het mogelijk wordt de buurt een parkachtige uitstraling te geven. De Brantjesoever wordt een groene woonbuurt met een mooie, aantrekkelijke oever aan De Where

Huidige situatie plangebied en stedenbouwkundige uitgangspunten

In het plangebied staat een houten beheerderswoning. Deze woning is een gemeentelijk monument en moet worden opgenomen in het basisontwerp. Tevens staan er op het huidige terrein enkele bedrijfsgebouwen die in de toekomst zullen verdwijnen. Langs de Purmersteenweg en de Burg. D. Kooimanweg staan mooie, grote populieren. Deze bomen worden uiteraard gehandhaafd met een vastgestelde afstand tot de nieuwe gevels. Een opvallend kenmerk van het gebied is het contrast tussen de meer drukke kant langs de Purmersteenweg en de rustige kant aan het water. Ditzelfde geldt eigenlijk voor de oost- en westzijde. De Burg. D. Kooimanweg is verhoudingsgewijs drukker dan de kant waar de beheerderswoning staat en de witte villa Houtheuvel. Een meer stedelijke bebouwing nabij de kruising tussen de Purmersteenweg en de Burg D. Kooimanweg ligt voor de hand. Deze locatie op de hoek markeert de aanloop naar de oude historische stad.

Visie

De gedachte voor het basisontwerp is het maken van een Stadsoever die aansluit bij de sfeer en het beeld van de villa Houtheuvel en de nabijheid van het historische centrum van Purmerend. Met de Stadsoever grijpen de ontwerpers terug naar de bijzondere historische ligging van het gebied, namelijk een oever tussen De Where en de Purmerweg die al heel lang allerlei vormen van activiteit heeft gekend. Een stadsoever met een door de tijd heen gevarieerde bestemming met haventjes, loodsen voor de handel, de witte villa Houtheuvel en de beheerderswoning. Het gebied ademde de sfeer uit van werken en handel. De villa Houtheuvel representeert de verworven rijkdom en geeft het gebied tevens een voornaam en statig karakter Het gebied is eigenlijk te typeren als een rafelige oeverzone aan het water gelegen nabij de oude stad die wordt gekarakteriseerd door een divers beeld. Deze afwisseling van plekken en sferen langs het water is de kapstok voor het basisontwerp. De Oeverlanden hebben een landelijke uitstraling, de Stadsoever krijgt een meer stedelijk beeld dat voortkomt uit ligging nabij het oude centrum van Purmerend. Zowel in de oeverlanden als in de nieuwe Stadsoever is getracht met een divers beeld de sfeer van weleer tot leven te brengen en de nabijheid van De Where voelbaar te maken. Het idee is de Stadsoever op te delen in zes kleinere deelgebieden. Het opdelen van de Stadsoever komt voort uit de rijk geschakeerde geschiedenis van de locatie. Tussen de deelgebieden liggen de verbindingen naar De Where. Juist op de overgangen van het ene deelgebied naar het andere deelgebied wordt de nabijheid van het water en de relatief smalle breedte van de Stadsoever ervaren.

Openbare ruimte

Bij het ontwerp van de openbare ruimte is het idee dat de automobilist op bezoek is bij de voetganger en de fietser. Vanaf de Purmersteenweg komt men direct op een pleinachtige openbare waar geen onderscheid is gemaakt tussen rijweg en stoep. De entree naar de pleinruimte is versmald om deze beter af te schermen van de Purmersteenweg. Vanaf dit plein bereikt de auto de interne parkeergarages die binnen de woonblokken zijn gesitueerd. Daarnaast vindt hier de fietser zijn weg en kan later altijd een doorgaande fietsverbinding worden gemaakt ten noorden van de Purmersteenweg. Aan het plein is slechts ruimte voor een aantal parkeerplaatsen die horen bij de appartementen en een bescheiden aantal parkeerplaatsen voor bezoekers. Op deze manier is de auto niet dominant aanwezig in het straatbeeld. De doorsteken naar De Where zijn autovrij. Deze worden ingericht met kleine voortuintjes, plantvakken, en gras met kleine bomen. Via een verhard pad bij de historische villa en slingerende, halfverharde paden kom je bij het water. Ook langs het water komen geen auto’s en ligt een iets verlaagd pad langs de oever. Alle ruimte direct om de woningen wordt het domein van de voetganger en het spelende kind.

Locatie:

Purmerend

Opgave:

Stedenbouwkundig ontwerp

Opdrachtgever:

HSB ontwikkeling

Samenwerking

-

Planteam:

Just Architects

Oppervlakte:

-

Ontwerpperiode

2013

Status:

Winst

Participatie:

-

bottom of page