top of page

Locatie:

Locatie:

Opgave:

Locatie:

Opdrachtgever:

Locatie:

Samenwerking

Locatie:

Planteam:

Locatie:

Oppervlakte:

Locatie:

Ontwerpperiode

Locatie:

Status:

Locatie:

Participatie:

Locatie:

Broekhorn – Heerhugowaard

Wandelen langs de slootjes met riet. Struinen tussen het struikgewas op de natuurwal. En dat vanuit je voordeur, dat is wonen in Rietland. De woningen in de wijk staan direct in contact met de natuur. De ooit platte polder waar voorheen bollen groeiden, met kenmerken als een kanaal, een dijk en een molen. Zal een woonwijk worden gerealiseerd. RRog heeft ervoor gekozen om een nieuw landschap te creëren tussen de hoofdweg N244 en de Broekhorn Haven. De N244 inspireerde tot het realiseren van een natuurwal, een onderdeel van het Rietlandse landschap. Behalve dat die de weg uit het zicht onttrekt, onstaat er een waterrijk landschap waarin de bewoners straks heerlijk kunnen gaan wandelen en de kinderen kunnen ravotten op en onder omgevallen boomstammen.

Landschappelijk wonen

Het ontwerp van Rietland heeft het uitgangspunt dat iedere woning in direct contact staat met de natuur. Dat wil hier zeggen: aan het water! Gekozen is voor een ruige sloot met rietland, overlopend in hooiland. Niet alleen door de wijk maar ook er omheen, je kunt een rondje varen met de kano en vanuit welk standpunt ook, je ziet prachtige planten en bloemen. Het wordt een plek waar ook kikkers, libellen en andere dieren zich thuis voelen. Aan de woonstraten vind je geen water maar flinke groenstroken met bomen. De circa 350 woningen in Rietland zijn ruim en speels opgezet en staan in een riante open ruimte, zonder dat het aangeharkt is. Er zijn geen strak gemaaide gazons of felgekleurde speeltoestellen, maar juist ruigte en natuurlijke speeltoestellen.

De wijk is in drie buurten te verdelen. Te beginnen zijn er een aantal rijwoningen, kavels waar welstandsvrij mag worden gebouwd en vier buurtjes waar bijzondere type woningen komen. Voor alle huizen geldt dat ze door hun pastelkleuren en zachte lijnenspel opgaan in de groene ruige omgeving.

Straatbeeld

Rietland wordt een woonbuurt met een ruime opzet. Om dit beeld in de openbare ruimte te versterken is het gewenst grote voortuinen te maken waarin kleine bomen en struiken kunnen groeien. Door de tuin als verlengstuk te ontwerpen van de natuurlijk vormgegeven openbare ruimte ontstaat er een fraai beeld.
Het plandeel Rietland manifesteert zich als een eenheid. Met uitzondering van de specifieke buurtjes is er een gemengd, divers beeld in de straten. Woningtypen en woning-categorieën wisselen elkaar af. Om tot een ‘los’ beeld te komen is te veel repetitie van dezelfde woningen niet gewenst. Wanneer een opeenvolging van woningcategorieën of woningtypen wordt toegepast is het aan te bevelen met andere middelen variatie aan te brengen.

Actief spelen en bewegen

In het plan worden verschillende locaties geschikt gemaakt voor alle generaties in de wijk. De voorzieningen zijn voor verschillende leeftijden in het gebied, dat is afhankelijk van de afstanden tot de woningen. De plekken hebben in het seizoen verschillende functies en biedt verschillende mogelijkheden tijdens weersomstandigheden (speelkuil of wateropvang). De basis om deze plekken eenduidig in beeld te brengen wordt middels een boom toegepast. Hiervan kunnen liggende of staand balken worden gemaakt, voor sculptuur of als sportelement. De bomen kunnen worden geschilt als speelobject en er komen speelelementen, zoals stapstenen van hout, takkenrillen of een houtentrekvlot.

Locatie:

Heerhugowaard

Opgave:

Masterplan / Stedenbouwkundig ontwerp

Opdrachtgever:

BPD Ontwikkeling

Samenwerking

-

Planteam:

-

Oppervlakte:

-

Ontwerpperiode

-

Status:

Uitgevoerd

Participatie:

-

bottom of page