top of page

Locatie:

Locatie:

Opgave:

Locatie:

Opdrachtgever:

Locatie:

Samenwerking

Locatie:

Planteam:

Locatie:

Oppervlakte:

Locatie:

Ontwerpperiode

Locatie:

Status:

Locatie:

Participatie:

Locatie:

De Harmonie – Capelle aan den IJssel

In april 2018 won RRog, samen met haar opdrachtgevende en uitwerkende partners de tender voor een herstructurering van een woonwijk in Capelle aan den IJssel. Deze woonbuurt vormt één van de vele projecten die Centraal Capelle een vernieuwde identiteit geven.

We maken een plan dat aansluit bij de kernwaarden van Capelle aan den IJssel:
1. We versterken het Capelse karakter van een rustige woongemeente met een stedelijk randje. We maken een woonbuurt met een gemengd programma waarmee we ruimte bieden aan een diversiteit aan bewoners;
2. We benutten wat er is, door een plan te maken dat aansluit op de omliggende groen- en waterstructuur. Het plan verbindt ruimtelijk door aansluiting te zoeken bij de grootschaligheid van het nieuwe centrum en Hoven I, maar ook door aan te sluiten bij het grondgebonden woonmilieu aan de Merellaan en de strokenbouw van de Wiekslag;
3. In de herstructurering bieden we ruimte aan initiatieven van bewoners. De openbare ruimte wordt ontworpen als een verlengstuk van de woning. Hier spelen de kinderen en vinden de ontmoetingen met andere bewoners plaats.

De nieuwe buurt

De huidige woonbuurt met portiekwoningen en een anonieme buitenruimte veranderd in een intieme en kleinschalige woonbuurt, met mede-eigenaarschap van de openbare ruimte. De huidige grote hoven met parkeren, worden omgevormd naar kleinschalige en autovrije parkjes. De auto’s staan geparkeerd tussen de woonblokken, in parkeervoorzieningen met hierop tuinen en dakterrassen. Een centraal gelegen parklint verbindt de Hoven II met haar omgeving. Hier kunnen kleine kinderen vrij en veilig spelen in de directe nabijheid van de woning.

Parkachtige en levensloopbestendige woonomgeving

De woonwijk past bij de bestaande stedenbouwkundige context, door haar schaal, routes en verkavelingsopzet. Het is een buurt die voor verbinding zorgt. Tegelijkertijd is de wijk uniek. Er wordt een toekomstbestendige woonbuurt gemaakt waarin duurzaamheid, diversiteit en gezondheid voorop staan. Omwonenden en toekomstige bewoners hebben invloed op het ontwerp en worden gestimuleerd nu én straks bij te dragen aan een leefbare buurt. Een buurt waar Capelle weer trots op kan zijn en waar nieuwe en bestaande Capellenaren prettig samen leven. De top vijf van ‘gezonde verstedelijking’ (Waterberging met vertraagde afgifte, Autovrije parkzone t.b.v. schone lucht en rust, Uitnodigend tot beweging en contact, Gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, Car-sharing: elektrische deelauto’s) is in het plan ingepast tot een samenhangend en ruimtelijke aangenaam parklandschap. We noemen dit plan ‘Harmonie’.

Harmonie wordt een parkachtige, duurzame en levensloopbestendige woonomgeving; een visitekaartje voor ‘wonen in Parkstad Capelle’. In de wijk wordt ruimte gemaakt voor de mens, maar ook voor natuur. Zo versterken we de basis van een gezonde woonomgeving. In de wijk kan een grote diversiteit van bewoners wonen, die elk op verschillende manier gebruik maken van het openbaar gebied. Het plan is integraal vormgeven. Samenhang tussen stedenbouw en architectuur, maar ook tussen openbare ruimte, gebruik, techniek en beheer zijn cruciaal. De stedenbouwkundige structuur van strokenbouw en zones biedt ons de mogelijkheid om op verschillende manieren vorm te geven aan de gewenste parkachtige, duurzame en levensloopbestendige woonomgeving.

Klimaatadaptatie en biodiversiteit

We onderscheiden een hydrologische laag waarin we de hedendaagse waterproblematiek, van wateroverlast en tijdelijke droogte, omvormen tot een kansrijke en duurzame inrichting met veel woon- en leefkwaliteit. Naast het menselijke gebruik biedt de ecologische laag ook ruimte voor flora en fauna.

Verschil in inrichting en beheer biedt ruimte aan een variatie van flora, maar ook (kleine) diersoorten en amfibieën. Door goed gebruik te maken van ‘het bestaande’, benutten we de huidige omgeving optimaal.
Circulair ontwerp biedt ons de mogelijkheid om bestaande onderdelen van de wijk te gebruiken om het gebied in te richten. Het netwerk van verschillende ruimtes wordt versterkt door het maken van een doorwaardbare en bruikbare openbare ruimtes. De verbinding voor de voetganger met het winkelcentrum en de OV-haltes zijn als vanzelfsprekend. De auto wordt uit het zicht gehouden en het gebruik van de fiets wordt geoptimaliseerd. Zo ontwerpen we ook aan een wijk, waarin gezondheid centraal staat.
De parkachtige setting van de gebouwen wordt versterkt door de integraal met de architectuur vormgegeven voortuinen en terrassen. Elke zone in het plan heeft een kenmerkende mee-ontworpen overgang.

Locatie:

Capelle aan den IJssel

Opgave:

Inrichtingsopgave, stedenbouwkundig plan

Opdrachtgever:

Blauwhoed

Samenwerking

Antea, Stebru, ServiceWise, Erik Stuit 3D visuals, Merktuig

Planteam:

KOW

Oppervlakte:

-

Ontwerpperiode

2018

Status:

-

Participatie:

-

bottom of page