top of page

Locatie:

Locatie:

Opgave:

Locatie:

Opdrachtgever:

Locatie:

Samenwerking

Locatie:

Planteam:

Locatie:

Oppervlakte:

Locatie:

Ontwerpperiode

Locatie:

Status:

Locatie:

Participatie:

Locatie:

Detmerkazerne - Eefde

RRog stedenbouw en landschap heeft in opdracht van Hegeman Bouwgroep een stedenbouwkundigplan en een beeldkwaliteitsplan gemaakt voor de nieuwe woonbuurt Detmer in Eefde. De buurt bestaat uit maximaal 80 grondgebonden woningen. De helft van de woningen worden gebouwd in de categorie sociaal en betaalbaar, de andere helft bestaan uit woningen in de vrije sector. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met een klankbordgroep. Daarnaast is uitvoerig onderzoek gedaan naar doelgroepen, de potentiële toekomstige bewoners.

kazerneterrein

De nieuwe woonbuurt ligt op een voormalig terrein van Defensie. Er stond een kazerne ontworpen door architect Boots. Deze architect bouwde kazernes en maakte daarbij gebruik van een vooraf ontworpen gereedschapskist met gebouwen. Bij het maken van dit stedenbouwkundig ontwerp is onderzocht op welke manier de kazerne onderdeel zou kunnen worden van het ontwerp. Al snel bleek dat het niet mogelijk was gebouwen her te gebruiken voor woningbouw. Daarom is gekozen alleen het hoofdgebouw op te nemen in het ontwerp en daar nieuwe functies in te huisvesten. In het hoofdgebouw zit een poort, de voormalige entree van de kazerne. De poort is in het huidige ontwerp nog steeds de entree naar het buurtpark.

buurtpark

Eén van de uitkomsten van het doelgroepen-onderzoek was dat men behoefte had in een combinatie van een privé -buitenruimte en een buitenruimte die zich richt op de openbare ruimte. Dit heeft geleid tot een ontwerp met een buurtpark voor collectief gebruik. Grenzend aan het buurtpark hebben alle woningen een vlonder, terras of een veranda. Met deze opzet wordt het contact tussen de bewoners gestimuleerd.

beeldkwaliteit

Het beeldkwaliteitsplan is gericht op de architectuur die het stedenbouwkundige concept moet versterken. Er liggen leefruimten aan de zijde van het park en de overgangen tussen openbaar en privé zijn vooraf bepaald. Daarnaast legt het beeldkwaliteitsplan de inrichting van de openbare ruimte vast. Hierbij worden de straatstenen die op de exercitie-plaats lagen hergebruikt in de rijwegen. Het plangebied grenst aan het bos en ligt op zandgrond. Het groen in de wijk is gekozen op basis van deze kwaliteiten. Alles in een losse informele sfeer.

Locatie:

Eefde

Opgave:

Stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteitsplan

Opdrachtgever:

Hegeman bouwgroep
Loostad vastgoedontwikkelingen bv

Samenwerking

-

Planteam:

-

Oppervlakte:

0.9 ha

Ontwerpperiode

2012 - 2015

Status:

In uitvoering

Participatie:

Klankbordgroep

bottom of page