top of page

Locatie:

Locatie:

Opgave:

Locatie:

Opdrachtgever:

Locatie:

Samenwerking

Locatie:

Planteam:

Locatie:

Oppervlakte:

Locatie:

Ontwerpperiode

Locatie:

Status:

Locatie:

Participatie:

Locatie:

Gemaalhuis – Hoofddorp

Timpaan zal in 2017 het project Het Gemaalhuis aan de Kruisweg in Hoofddorp gaan ontwikkelen. De gemeente Haarlemmermeer heeft afgelopen zomer een prijsvraag voor deze locatie uitgeschreven. Na selectie bleven vijf teams over, waarbij de gemeente het plan Het Gemaalhuis als beste heeft beoordeeld. In het plan komen 30 grondgebonden woningen en 53 appartementen. Het project markeert de entree van Hoofddorp. De gemalen van de Haarlemmermeer vormden de inspiratiebron voor de architectuur van de gebouwen. RRog stedenbouw en landschap was verantwoordelijk voor de stedenbouw en de inrichting van de openbare ruimte.

Het plan in haar context:

- Het ontwerp is onlosmakelijk verbonden met de Beukse Poort. Het bestaande bouwblok wordt afgemaakt, maar ook in de architectuur wordt gezocht naar een ensemble.
- De dwarsroute in het verlengde van de Planetenweg richting het Kalorama verbindt het station met het Kalorama.
- De verkeersluwe dwarsverbinding wordt vormgegeven als een groen hof dat aansluit op de straten en pleintjes van het Kalorama.
- De totale bebouwing bestaat uit twee bouwblokken met een vanzelfsprekende stedenbouwkundige maat.
- Het plan is opgevat als het begin van Hoofdorp met een duidelijke eigen karakteristiek, refererend aan een stoere fabrieksarchitectuur die verwijst naar de oorsprong van Hoofddorp: de gemalen, waarvan de Cruqius aan het einde van de Kruisweg staat. Deze architectuur vormt een tegenwicht tegen de wat grootschaligere en anoniemere kantoorbebouwing in de omgeving.

Analyse verkaveling Haarlemmermeer

De percelen van de Haarlemmermeer zijn voornamelijk in één richting geörienteerd. In het gebied tussen de Kruisweg en de voormalige spoorlijn loopt de verkaveling van oudsher dwars op de overige richtingen van de polder.

Wij maken deze dwarsverbindingen zichtbaar in het stedelijk weefsel.

De locatie markeert de entree van Hoofddorp en wordt een herkenningspunt, net zoals het gemaal de Cruquius dat doet aan de
andere zijde van de Kruisweg.

Analyse Kruisweg

De locatie wordt het gezicht van de transformatie van werken naar wonen, vlakbij het centrum van Hoofddorp.

Het plan sluit aan op de bestaande langzaamverkeerroute, dwars door het transitiegebied naar het NS-station (groen) en wordt hiermee ruimtelijk gekoppeld aan de toekomstige ontwikkelingen en de
bestaande woongebieden.

De schaal is afgestemd op de omliggende kantoren en wordt kleiner
in korrelgrootte verder op de Kruisweg.

Locatie:

Hoofddorp

Opgave:

Herontwikkeling woningbouw.

Opdrachtgever:

Timpaan

Samenwerking

Gemeente Haarlemmermeer

Planteam:

VVKH, Interegion

Oppervlakte:

1.0 ha

Ontwerpperiode

Oktober 2016

Status:

Uitgevoerd

Participatie:

-

bottom of page