top of page

Locatie:

Locatie:

Opgave:

Locatie:

Opdrachtgever:

Locatie:

Samenwerking

Locatie:

Planteam:

Locatie:

Oppervlakte:

Locatie:

Ontwerpperiode

Locatie:

Status:

Locatie:

Participatie:

Locatie:

Heulpark - Kwintsheul

Het plangebied ligt ten noordwesten van de dorpscentrum van Kwintsheul. Het wordt omkaderd door de
historische Mariëndijk, glastuinbouwcomplexen en de woningen langs De Driesprong. Het gebied wordt op het moment ontsloten vanaf de Vorkotterstraat richting de Kerkstraat in het zuiden en de Van Buerenlaan in het noorden. De woningbouwlocatie is onderdeel van een groter onderzoeksgebied waarvoor de structuurvisie Driesprong is opgesteld.

Heulpark

Aan de Noordrand van Kwintsheul ontstaat een nieuw woongebied; Heulpark. Door de transformatie van agrarische gronden met kassen en akkerbouwgrond wordt er een nieuwe leefomgeving gemaakt voor mens, plant en dier. Hier komt een wijk die eigentijds is opgezet maar tegelijkertijd nog dat dorpse gevoel uitstraalt. In Heulpark zullen 190 woningen in fases worden gebouwd: woningen voor allerlei verschillende doelgroepen. Het ontwerp van Heulpark is bedacht als een dorpse uitbreiding in een parkachtig landschap. Met deze uitbreiding wordt de kwaliteit van de bestaande woonomgeving van Kwintsheul gecontinueerd en versterkt. Deze dorpse uitbreiding is toekomstgericht en passend bij de ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke vraagstukken van Kwintsheul. Om die reden geeft het plan invulling aan woonruimte voor een grote diversiteit aan woningzoekers. De gebouwen zijn ingebed in een waterrijke inrichting en groenvoorzieningen met veelzijdige beplanting. Hiermee biedt Heulpark, naast een leefruimte voor mensen ook ruimhartig ruimte aan een leefomgeving voor dieren.

Een toekomstgerichte Heulse leefomgeving

Een viertal thema’s zijn sturend in het vormgeven van de toekomstgerichte Heulse leefomgeving:
1. Kleinschalige buurtjes en solitaire parkgebouwen
De woningen worden in kleinschalige buurtjes geclusterd. Hiermee geven we vorm aan een dorps karakter en versterken we sociale samenhang. Solitaire (park)gebouwen staan op markante posities in het plan, waarmee het plan wordt verankerd in haar context.

2. Buurtweg met aftakkende koffers
De wijk wordt veilig en kleinschalig ontsloten voor autoverkeer. Hiervoor heeft de wijk één herkenbare en kwalitatief hoogwaardige autoweg, die wordt ingeplant
met een doorgaande bomenlaan. De route slingert door het woongebied, waardoor het kleinschalige en dorpse karakter wordt ondersteund. Via deze doorgaande route zijn de informele parkeerhoven bereikbaar.

3. Nat-dras park
Heulpark is een leefomgeving voor mens, flora en fauna. Om de biodiversiteit te vergroten is er centraal in het gebied een autovrije en parkachtig gebied voorzien. Hier wordt de overgang van nat naar droog benut, waardoor er een nat-draspark wordt gecreëerd.

4. Verbonden routes
Heulpark biedt niet enkel een woonomgeving voor de nieuwe bewoners, maar is
tevens een verlengstuk van de leefomgeving van de overige inwoners van Kwintsheul. Om die reden is het plangebied via gevarieerde routes voor langzaam verkeer verbonden met haar omgeving.

Toekomstgericht

Het toekomstgerichte DNA van de wijk krijgt vorm door het consequent uitwerken van een zestal duurzaamheidsthema’s ;
Biodivers
Beplanting in het gebied wordt ingericht voor zowel de mens als voor fauna. In het beplantingsplan wordt soortkeuze mede afgestemd op inheemse insectvriendelijke plant-, struik en boomsoorten. Karakteristiek voor de biodiversiteit van het plan is het nat-draslandschap centraal in Heulpark. Op gebouwniveau worden de ecologische kwaliteiten van het plan versterkt door het plaatsen van nestgelegenheid en/of vergroening van de gebouwen

Schaduwrijk
Heulpark is een groen ingerichte wijk, waarbij de inrichting ervoor zorgt dat problemen van hittestress worden voorkomen. In het gebied worden lanen en solitaire bomen en boomgroepen voorzien. Aanvullend worden er plekken gemaakt die verdicht zijn met onderbeplanting en heesters. Op gebouw en perceelniveau wordt voorzien in gevelgroen en groendaken, waarmee de verkoeling van gebouwen wordt geoptimaliseerd.

Wateradaptief
Het plan is rijk aan watergangen, met verschillende ruimtelijke karakters die de landschappelijke en ecologische kwaliteit van het gebied versterken. Hierin onderscheiden we de klassieke watergang, de natuurlijke watergang en de bestaande dorpse afwateringen. In het plan wordt het water van de gebouwen zichtbaar afgevoerd en deels geborgen op eigen terrein.

Gezond
Heulpark is een gezonde wijk, waarin elke woning zicht heeft op minimaal drie bomen. De woningen grenzen aan de voorzijde aan doorgaande voetpaden, waardoor het maken van grote en kleine ommetjes mogelijk zijn. Deze routes zijn gevarieerd, waarin de samenhang met het beplantingsplan en het water sturend is in de beleving. Aan de achterzijde van de percelen zijn de (fietsen)bergingen goed bereikbaar. Hierdoor wordt de gezonde beweging maximaal gestimuleerd.

Veilig
Voetganger en fietser worden als belangrijkste gebruikers in het gebied gezien. De fiets- en wandelroutes zijn grotendeels autovrij. De auto wordt ondergeschikt aan deze gebruikers ingepast. Via de doorgaande buurtontsluiting worden de parkeerhoven bereikbaar gemaakt. Deze hoven worden als verblijfsgebied ingericht. Om de sociale controle en comfort te versterken zijn de voordeuren van de woningen gericht op de autovrije wandelgebieden

Inclusief
Het stedenbouwkundig plan voorziet in een grote variatie in woningtypologieën. Hierdoor biedt de wijk ruimte aan meerdere doelgroepen en bestedingscategorieën. De buitenruimtes in het plan zijn rolstoeltoegankelijk ingericht en voorzien van verblijfs- en ontmoetingsplekken voor jong en oud. Hiermee bieden we alle inwoners gelijke kansen in het vormgeven van een nieuw thuis.

Locatie:

Kwintsheul

Opgave:

Stedenbouwkundig ontwerp en BKP

Opdrachtgever:

Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling
Weboma

Samenwerking

Gemeente Westland, Fagus

Planteam:

-

Oppervlakte:

5.6 ha

Ontwerpperiode

2020-2022

Status:

Definitief ontwerp

Participatie:

Ontwerpworkshops met omwonenden en gemeente

bottom of page