top of page

Locatie:

Locatie:

Opgave:

Locatie:

Opdrachtgever:

Locatie:

Samenwerking

Locatie:

Planteam:

Locatie:

Oppervlakte:

Locatie:

Ontwerpperiode

Locatie:

Status:

Locatie:

Participatie:

Locatie:

Landgoed in den houte - Noordwijkerhout

Landgoed in den Houte is een plan dat voortborduurt op de historie van oude BAVO-terrein. We maken een woonwijk met de allure van een landgoed. We bieden hier ruimte aan zo’n 700 woningen als we de herontwikkeling van het oude BAVO-gebouw meerekenen. Het plan dat door de raad van Noordwijkerhout is vastgesteld, vormt hiervoor uitgangspunt.

Het landgoed

De groene zoom van het plan bestaat uit een Engelse landschapstuin met bebouwing. Dit is een bosrijke omgeving die bestaat uit gemengd bos met een slingerende waterpartij en open velden met solitaire bomen. Aan de westzijde van het plan staan rijwoningen, twee-onder-een-kappers en vrijstaande
woningen. Aan de oostzijde staan nieuwe buitenplaatsen in boskamers. Het parkeren gebeurt hier, uit het zicht, aan de achterzijde van de gebouwen. De bestaande waterpartij verlengen we naar de ‘waterweide’. Hier maken we een hofvijver met eilanden. De groene zoom van het plan sluit aan op de
bestaande omgeving van Noordwijkerhout en vormt zo een aangename en vanzelfsprekende aansluiting op de bestaande percelen. Centraal in het plan ligt een rationale verkaveling. Een orthogonale opzet van lanen met bouwblokken. Hier wonen de mensen in bijzondere rijwoningen die refereren aan de oorspronkelijke gebouwen op het BAVO-terrein.

De tuinen

Het hart van het plan wordt gevormd door de centrale groene-as die de Engelse tuin en het Hoofdgebouw met elkaar verbindt. De open ruimte wordt middels een stevige bomenlaan met elkaar verbonden. In de groene ruimte komen wandelpaden en klimaatadaptieve maatregelen om water op te vangen. De ruimte is groot en biedt voldoende plek voor recreeeren en spelen. De Engelse tuin, de Franse tuin en de begraafplaats worden zoveel mogelijk hersteld en vormen samen met het hoofdgebouw de relicten van deze historische plek. Het wordt een chique woonomgeving in een oorspronkelijke landschapstuin.

Ecologie

In het plan wordt ingezet op het versterken van de biodiversiteit van het plan. In het plan wordt ingezet op specifieke doelsoorten en de maatregelen hiervoor worden in het openbaar gebied ingepast. Zo komen er diverse nestkasten in de bestaande bomen en woningen, worden er natuurlijke oevers gemaakt met natuurlijke vegetatie, er komen bloemrijke wadi's in het plan voor de vlinders en de bijen met een insectenhotel en in de boskamers worden takkenrillen aangelegd.

Om de biodiversiteit te versterken worden er met name inheemse soorten geplaats, maar ook wordt er gekeken naar de klimaatbestendige bomen, om ook in de toekomst een sterk bomenbestand op te bouwen op het landgoed. In de bosranden komen ook gemengde hagen met elk zijn eigen doel; voedsel in de winterperiode, nestgelegenheid of een veilige rustplek.

Locatie:

Noordwijkerhout

Opgave:

Stedenbouw en Inrichtingsopgave

Opdrachtgever:

Novaform en Trebbe

Samenwerking

- Compacity
- Beeldenfabriek

Planteam:

KOW

Oppervlakte:

30 ha

Ontwerpperiode

2017 - heden

Status:

in uitvoering

Participatie:

-

bottom of page