top of page

Locatie:

Locatie:

Opgave:

Locatie:

Opdrachtgever:

Locatie:

Samenwerking

Locatie:

Planteam:

Locatie:

Oppervlakte:

Locatie:

Ontwerpperiode

Locatie:

Status:

Locatie:

Participatie:

Locatie:

Veilingterrein – Langedijk

Het merendeel van de woningen op het Veilingterrein is gerealiseerd en het project nadert zijn voltooiing. De ontwerp is een succes gebleken, het voormalige veilingterrein is een gewilde buurt. De meest genoemde kwaliteiten zijn de ligging nabij het dorpscentrum en het dorpse karakter. Hier vind je huizen met tuinen in allerlei vormen en maten. Een bijzonder kwaliteit is het eerherstel van de loswal waar vroeger de kolen weren uitgeladen. Het water is opnieuw vormgegeven en de inrichting van de openbare ruimte doet denken aan de plek van weleer. Een prachtige brug maakt het zelfs mogelijk in de toekomst aan te sluiten op het vaarnet. Verder wordt langzaam duidelijk hoe de woonbuurt ligt tussen het dorp en de nieuwe supermarkt. Smalle paden die doen denken aan de karakteristieke smalle paden verbinden de winkels met het Dorpsstraat. Op deze manier voegt de nieuwe bebouwing van het veilingterrein zich tussen de bestaande bebouwing van Noord Scharwoude alsof het altijd zo is geweest.

Samenhang op hoger schaalniveau

Het stedenbouwkundig ontwerp is gebaseerd op twee belangrijke aspecten; de samenhang tussen het veilingterrein en haar directe omgeving en de geschiedenis van de plek. De nieuwe situatie laat zien dat de aansluiting is gemaakt met de dorpse bebouwing van de Oranjebuurt en dat het gebied rond de gereconstrueerde loswal de overgang vormt naar het bedrijventerrein de Wuyver. Het westelijk deel van het plan is kleinschalig en bestaat uit een meer dorpse opbouw en het oostelijk deel is robuuster van structuur en doet de sfeer van het oude veilingterrein herleven. In het ontwerp is getracht deze beide aspecten te verenigen. Het ontwerp is daarmee uniek. Uniek in de zin dat het alleen hier op deze plek in Noord-Scharwoude past en nergens anders in Nederland. Het groen langs de Charlotte de Bourbonstraat loopt door in het plan en ook de stevige groenstructuur langs de Oostelijke Randweg krijgt haar vervolg. De waterstructuur wordt hersteld door de loswal weer aan te sluiten op de bestaande waterstructuur. Opvallend zijn de twee oostwest gerichte paden die de Oranjestraat verbinden met de loswal en met de nieuwe voorzieningen langs de Oostelijke Randweg.

Water

De gemeente Langedijk heeft de ambitie om de vaarroutes te vergroten. En is er voor gekozen om het Veilingterrein zo goed als mogelijk aan te sluiten op de bestaande vaarroutes. Daarom wordt het water van de loswal verbonden met het water langs de Handelskade. Hierdoor wordt de loswal in- en uitvaarbaar. Een nieuwe hoge duikerbrug in de Veilingweg is een volgende stap in het volledig doorvaarbaar maken van dit deel van Langedijk.

Groen

In de nieuwe woonbuurt komt veel groen. De huidige speelplek wordt omgevormd naar een buurtpark met een klein trapveldje. De groenstructuur langs de Oostelijk Randweg wordt doorgetrokken. In het plan komen verschillende solitaire bomen die in het gazon worden geplant. Vanuit de woningen is er zicht op het groen waardoor het geen anoniem groen wordt.

Locatie:

Langedijk

Opgave:

Stedenbouwkundig ontwerp/ beeldkwaliteitsplan/ inrichtingsplan

Opdrachtgever:

BPD Ontwikkeling

Samenwerking

-

Planteam:

-

Oppervlakte:

7.9 ha

Ontwerpperiode

-

Status:

uitgevoerd

Participatie:

klankbordgroep

bottom of page