top of page

Locatie:

Amsterdam

Opgave:

Herontwikkeling entree en voorterrein AMC

Opdrachtgever:

AMC

Samenwerking

-

Planteam:

Greiner van Goor Huijten Architecten bv.

Oppervlakte:

-

Ontwerpperiode

2017 - heden

Status:

Finalist

Participatie:

-

AMC - Amsterdam

Het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (hierna te noemen AMC) is sinds haar ontstaan getransformeerd van een monolitisch vormgegeven stukje stad in de polder, naar een complexe en gelaagde stadsstructuur in de overgang naar het polderlandschap. Deze transformatie zal zich in de komende jaren voortzetten als gevolg van groei, stedelijke transformaties in de directe omgeving en veranderingen in de maatschappij ten aanzien van zorg. De herontwikkeling van de Entree en het voorterrein van het AMC zijn naar onze visie exemplarisch voor deze transformatie. We willen deze opgave aangrijpen om helderheid te scheppen in deze intensief gebruikte woon- en werkomgeving en bouwstenen aan te reiken die op vergelijkbare wijze op het gehele AMC-terrein kunnen worden toegepast. De opdracht behelst in onze visie het creëren van een gelaagd ontwerp dat als vanzelfsprekend aansluit bij de bestaande stedenbouwkundige en architectonische structuur.

Concept

Karakteristiek voor het AMC is de Monoliet. We gebruiken het grid van 7.80m als ontwerpgrid (1) voor het campusterrein binnen de rondweg. Hierin maken we nieuwe straten en pleinen (2), die de bestaande straten en pleinen met de omgeving verbinden, tot aan het station Holendrecht. Deze worden op zowel het 0-niveau als het 01-niveau (3) gemaakt. Net als in de monoliet gebruiken we overzichtelijke vides (4) om de maaivelden met elkaar te verbinden. We versterken de vier ontwerpprincipes door parkachtige (groen/blauwe) ruimtes te integreren in de gebouwde omgeving. We maken een Healing Park met een Serre als entreeruimte. Dit park levert een bijdrage aan de verblijfskwaliteit van het AMC en in het optimaal mogelijk herstel van de cliënten van het medisch centrum.

Ontwerp

Het voorterrein van het AMC wordt ingericht gebaseerd op het rationele grid van de Monoliet en verbonden met de natuurlijke structuur van de parkzone langs het spoor. Op het 0-niveau maken we een landschappelijke tuin met optimale verblijfskwaliteit en comfort; het Healing Park. Een nieuw plein en hoofdstraat zorgen voor een vanzelfsprekende verbinding tussen de overdekte straten en pleinen van het AMC met station Holendrecht. Ter plekke van het plein maken we een grote Serre, waar de daadwerkelijke entree van het AMC is. Hier ontmoeten de overdekte stad en de natuur elkaar in een 24-uurs beheersbaar klimaat. Vanaf het plein loopt een pad richting het APC

De hoofdstraat noemen we Promenade en is voorzien van een pergola. Deze fungeert als droogloop, schaduwrijke verblijfsplek of expositieallee en is rolstoel- en rollatorvriendelijk ingericht. De promenade eindigt bij het stationsplein in een brug over een nieuw te graven waterpartij. Deze vormt de nieuwe toegang tot de AMC Health Campus. Hier is een zichtlijn op de Serre, zodat de bezoekers gemakkelijk hun weg kunnen vinden.

Het 01-niveau is ingericht als een optimaal functionerend multimodaal knooppunt met een aangename uitstraling. Hier maken we eveneens een duidelijke hoofdstraat en een plein. Dit plein is onderdeel van de Serre en wordt door een grote vide verbonden met het 0-niveau. We versterken de aantrekkelijkheid door binnentuinen te maken, die onderdeel zijn van de vides waarmee we beide maaivelden verbinden. Met het gefilterde licht van deze vides duiden we de richting naar de hoofdentree van het AMC; de Serre.

Zestal - thema's

1. Waterrijk: Verschillende vormen van watergebruik bepalen het beeld van het park. Zo maken we een grote (retentie)vijver met cascade, een waterloop met speelgelegenheid (als onderdeel van een helofietenbassin) en watergordijn. Het is een gesloten watersysteem,waarin we het regenwater bufferen en gebruiken voor de irrigatie van de tuinen.

2. Groen: De beplanting van de tuin is gevarieerd. Bomen van de eerste orde in de vides en bomen van de 2e en 3e orde op het dek, in een substraatlaag van 800mm, bepalen de hoofdgroenstructuur. De daktuin met een substraatlaag van 400mm, wordt ingeplant met meerstammige heesters, laagblijvende heesters, vaste planten en gazon. Waterplanten in de waterpartijen complementeren het groene beeld van het Healing Park. De tuin wordt geïrrigeerd met een slim irrigatiesysteem.

3. Beweging: Het Healing Park is een plek om te verblijven én om te bewegen. Er kunnen verschillende ommetjes worden gemaakt. De vrije tuin biedt ruimte om kleinschalig te sporten, in de sensibele tuin zijn speelplekken en speelaanleidingen.

4. Sociaal: Het park biedt ruimte voor rust en contemplatie, maar ook voor ontmoeting en interactie. Een bijzondere mogelijkheid is stadslandbouw in de sensibele tuin. Hier worden fruitbomen geplant en is het mogelijk een moestuin aan te leggen, die het restaurant van het voetenplein kan voorzien van groente en fruit.

5. Comfort: Het park is comfortabel voor alle doelgroepen. Op veel plekken zijn zitgelegenheden. Onder de pergola is het aangenaam verblijven. Alle locaties zijn rollator- en rolstoeltoegankelijk. Waar nodig wordt signing toegepast, maar de routes zijn ingericht op principes van vanzelfsprekende ‘wayfinding’. We handhaven de bestaande lift van de huidige toegangsroute, om zo ook de waterzijde bij het stationsplein rolstoeltoegankelijk te maken.

6. Licht en lucht: Licht en lucht worden ingezet om de diversiteitvan de plekken te vergroten en ook om de kwaliteit van het
01-niveau te versterken. Bezonde plekken worden afgewisseld met schaduwrijke plekken. De luwte van het hoofdgebouw en de pergola gaan hand in hand met het open zicht op de lucht.

bottom of page