top of page

Locatie:

Amstelveen

Opgave:

Stedenbouwkundig ontwerp, inrichtingsplan

Opdrachtgever:

DUWO

Samenwerking

-

Planteam:

Studioninedots
Lingotto

Oppervlakte:

2.6 ha

Ontwerpperiode

2009-2010

Status:

Uitgevoerd

Participatie:

-

Campus Uilenstede - Amstelveen

In Amstelveen ligt de studentencampus Uilenstede. De oude campus is getransformeerd naar een hedendaagse studentencampus en biedt studenten een leefomgeving om te studeren, te ontmoeten en te verblijven. RRog en Studioninedots kregen de opdracht om het oostelijk deel van de campus te transformeren. Het plan kreeg de Amstelveense architectuurprijs 2013 toegewezen!

Paviljoens in glooiend groen

De oorspronkelijke wandvormende bebouwing is doorgebroken, waarmee het gebied in een open verbinding staat met de rest van de campus. In het ontwerp hebben we aansluiting gezocht bij een bijna archetypische benadering van een campus; ‘paviljoens in het groen’. De paviljoens staan in een glooiend landschap, waarbij de hoogteverschillen aanleiding zijn voor recreatief gebruik.
Een halfverdiepte parkeergarage kon op deze manier zorgvuldig worden ingepast. Praktisch gezien worden de heuvels benut om het plan te realiseren met een gesloten grondbalans, waardoor een kostenbesparing kon worden gerealiseerd.

Hart vol verbinding

Urbane en academische faciliteiten worden in het totale ensemble van paviljoens geïntegreerd. Het academische leven en de intellectuele uitwisseling worden hier gemixt met informele uitwisseling. De centrale route vormt het hart van het ensemble en legt verbinding tussen deze faciliteiten en de rest van de campus. Deze route groeit uit tot de sociale drager van de campus. Een eenduidige bewegwijzering en herkenbaar meubilair draagt bij aan de herkenbaarheid en faciliteert het verblijf.

Urban lobby

De overgangen tussen openbaar en privaat dragen bij aan de beleving en de leefbaarheid van de campus. Aan de voorzijde van de grondgebonden appartementen vormen kleine vlondertuinen de overgang. Geïntegreerde plantenbakken verzorgen privacy en de meeontworpen zitelementen bakenen het private domein af. In de overgang naar de entrees van de appartementen wordt de ruimte ingericht als een urban lobby, een verblijfsplek als verlengstuk van de studentenwoning. Zo wordt op het parkeerdek een verblijfsgebied gemaakt met beplanting en zitranden, waarmee de ruimtelijke ingrepen bijdragen aan de sociale ontmoeting en de biodiversiteit.

bottom of page