top of page

Locatie:

Haarlem

Opgave:

inrichtingsplan

Opdrachtgever:

Stichting Sint Jacob, Fame

Samenwerking

2by4 Architects

Planteam:

Boot

Oppervlakte:

2.5 ha

Ontwerpperiode

2019-heden

Status:

In uitvoering

Participatie:

Workshop met zorgmedewerkers

Hof van Jacob - Haarlem

In de nabijheid van het Spaarne Gasthuis en andere voorzieningen, in de zoom van de woonwijk Boerhaavewijk, ligt de locatie Boerhaave. Deze locatie omvatte een woon- en revalidatiecentrum in eigendom van Stichting Sint Jacob en staat op dit moment leeg. Omdat de locatie niet meer voldoet aan de huidige conceptmatige, functionele en technische eisen die Sint Jacob stelt, wordt de locatie gesloopt en herontwikkeld tot een nieuw toekomstbestendig woonzorg- leefgebied.

Hart van Jacob

Het woon- en revalidatiecentrum had voorheen een besloten uitstraling en dat zal gaan veranderen. De te realiseren nieuwbouw zal aansluiting vinden met de buurt, zodat de ouderen mee blijven doen in de maatschappij. Het Hof van Jacob biedt woningen aan voor ouderen die intensieve zorg nodig hebben en heeft hiervoor een drietal zorgconcepten; Beschermd wonen, Verzorgd wonen en Tijdelijke wonen. Naast de woonfuncties komt er centraal in het plan een ZOED (zorg onder een dak) en een paviljoen waar een brasserie en kinderdagverblijf wordt gerealiseerd. Het ‘Hart van Jacob’. Met deze centrale plek wordt ongedwongen ontmoeting gestimuleerd en komen generaties elkaar tegen op één plek. Daarnaast komen er verblijfsplekken waar men op het terras kan zitten of in één van de tuinen van Sint Jacob of in het naastgelegen park. Zo kan je straks één van je ouders ophalen bij Sint Jacob en kan je buiten de deur een kopje koffie drinken en blijf het toch binnen de beschermde woonomgeving.

De Tuinen

Rondom de gebouwen komen twee tuinen te liggen. Deze tuinen zijn op een natuurlijke manier afgeschermd van het plein, maar zijn wel openbaar toegankelijk. De tuinen hebben een sterke verbinding met het woongebouw. Verschillende wandelroutes in het gebouw, zijn verbonden met de routes in de tuinen. Hierdoor worden ommetjes gestimuleerd. In de plint van het gebouw zijn ook gezamenlijke ruimtes die verbonden zijn met de gezamenlijke terrassen. In de tuinen zijn ook kleine ontmoetingsplekken bedacht, waar de bewoners zich ook kunnen terugtrekken. Langs de verschillende routes zijn herkenbare elementen geplaatst of worden ze op een ‘sportieve’ manier uitgedaagd. Rondom de wandelpaden zijn brede borders met een afwisselend beeld van vaste planten en heesters die de seizoen extra beleefbaar maken voor de bewoners. De bomen bieden schaduw aan de verschillende zitplekjes.

Natuurinclusief

Middels de verschillende soorten beplanting worden er leefomgevingen gecreëerd voor de kleine dieren onder ons. De gemengde landschappelijke haag zorgt nestgelegenheid, een veilige plek en voor voedsel. De heesters en vaste planten in de ruime borders zorgen ervoor dat er vlinders en bijen het gebied gaan opzoeken. De bomen zorgen voor de schaduw en bieden ook nestgelegenheid voor enkele vogels. Al met al wordt het een plek voor waardevolle plek voor mens en dier.

bottom of page