top of page

Locatie:

Amstelveen

Opgave:

Inrichtingsplan

Opdrachtgever:

Stichting Brentano

Samenwerking

GGH-architecten

Planteam:

Drees & Sommer (voorheen BOAG)

Oppervlakte:

1.8 ha

Ontwerpperiode

2014 - 2015

Status:

uitgevoerd

Participatie:

Scenarioworkshops

Klaasje Zevenster - Amstelveen

De stichting Brentano heeft RRog gevraagd om een ontwerp te maken voor de buitenruimte van Klaasje Zevenster. Haar zorglocatie in Amstelveen, aan de Klaasje Zevensterstraat werd geherstructureerd. De architecten van GGH-architecten ontwierpen een stedenbouwkundige verkaveling, waarin appartementen in een parkachtige omgeving werden ingepast.
In cocreatie met medewerkers van Brentano, BOAG als ontwikkeladviseur en de architecten van GGH, gaf RRog vorm aan een park waarin verschillende doelgroepen met elkaar samenleven. Zowel vitale als zorgbehoevende ouderen, jongeren en gezinnen hebben de mogelijkheid om op deze locatie te gaan wonen. Een specifieke plek is er voor het verpleeghuis Klaasje Zevenster waarin zorg en verpleging word gegeven aan mensen met dementie. Door zes verschillende parken te ontwerpen organiseerden we een gesprek rondom de wenselijke uitstraling en inrichting van het park.

J.A. Brentanopark

De locatie maakt onderdeel uit van de wijk Bankras / Kostverloren. De wijk kenmerkt zich door een dooraderende groenstructuur van wandelparken, waar we met onze parkstructuur op aansluiten. We noemen dit het J.A.Brentanopark. Vanuit de conclusies van de cocreatie is het park ontworpen met een open structuur. Laagblijvende heesters, grassen en vaste planten, met een ruimtevormende boomstructuur bepalen de uitstraling van het park. Aan de randen van het gebied wordt de parkstructuur extensief beheerd. In het hart van het park vragen de vaste plantenborders om een intensievere beheersaanpak. Door lichte glooiingen aan te brengen in het park creëerden we mogelijkheden voor waterberging, speelaanleidingen en een speels beeld

Wandelpark met verblijf

Het park is ontworpen als een autovrij wandelpark. Door de realisatie van een ondergrondse parkeervoorziening en parkeren in pockets, aan de rand van het gebied, ontstaat er een veilig, groen en aaneengesloten park. Centraal in het gebied wordt het hart van het park vormgegeven. Hier worden zoveel mogelijk entrees van de gebouwen gerealiseerd. Rondom deze route richten we bijzondere (verblijfs)plekken in; een speelheuvel voor kinderen, het terras van de horeca, een waterbergingslocatie, een pleintje met bankjes en de omsloten zorgtuin van de intramurale zorg. De verharding van het gebied is ontworpen op comfort voor rolstoel- en rollatorgebruikers.

Symbiose met de natuur

Leven in een groen ingerichte en natuurlijke omgeving verbeterd de leefkwaliteit. Ook deze zorgomgeving ontwerpen we daarom in symbiose met de natuur. Bestaande waardevolle groenstructuren zijn in het ontwerp ingepast en versterkt. De waardevolle stinzenbeplanting aan de westzijde van het plan is in het ontwerp geïntegreerd, waarbij de context complementair is ingepland om deze habitat te versterken. In de centrale route is er in het beplantingsplan gestuurd op heesters en vaste planten met voedsel en geur, zodat deze vogels, bijen en vlinders aantrekt.

bottom of page