top of page

Locatie:

Sleeuwijk

Opgave:

Landschapsarchitectonisch ontwerp en advieswerkzaamheden

Opdrachtgever:

Woonlinie

Samenwerking

Groosman Architecten

Planteam:

-

Oppervlakte:

0.9 ha

Ontwerpperiode

2014

Status:

Uitgevoerd

Participatie:

Woonzorgpark - Sleeuwijk

RRog stedenbouw en landschap heeft het inrichtingsplan voor de openbare ruimte en de private tuinen rond een zorgcomplex in Sleeuwijk ontworpen. De gemeente wilde in eerste instantie een traditionele openbare ruimte aanleggen. RRog heeft de gemeente ervan overtuigd te kiezen voor een alternatieve vorm van openbare ruimte; namelijk een tuin.

Wonen in een gemeenschappelijke tuin

Het idee was een buitenruimte te ontwerpen die mensen het gevoel moet geven te wonen in een gemeenschappelijke tuin. Een tuin stimuleert het contact tussen de bewoners en verbetert de verblijfskwaliteit. Voor de woningen bij de voordeuren zijn zitjes ontworpen en er zijn zitgelegenheden in de tuin. Ook vanuit de omgeving is aangesloten op de wandelroute tussen de woningen. Mensen van buitenaf bereiken via deze route een wandelroute naar het open buitengebied.

Landschappelijke inrichting

De standaard inrichting is ingewisseld voor een landschappelijke inrichting met een slingerend pad en een rijke beplanting. Het pad moet geschikt zijn om met een taxi bij de woning te kunnen komen en moet de ruimte bieden voor een brandweer in het geval van een calamiteit. De privé-ruimten zijn uitgewerkt in de vorm van stoepen en kleine terrassen. De terrassen zijn afgeschermd met een lage haag.

Beplanting en beheer

De beplanting is zorgvuldig gekozen. Bomen zijn vervangen door meerstammige boomstruiken en bij de entree was plek voor vaste planten. De tuin is klimaatadaptief aangelegd en trekt veel vogels en insecten aan. Met deze invulling van de openbare ruimte is een bijzonder stukje Sleeuwijk tot stand gekomen. De bewoners zijn zeer tevreden met hun nieuwe woonomgeving. En ook de beheerders van de gemeente, die in eerste instantie hun zorg uit spraken, zijn enthousiast over het uiteindelijke resultaat.

bottom of page